W skrócie
HARCERSKA AKCJA LETNIA 2016
Pobierowo
I turnus 29.06-13.07.2016
II turnus 13-27.07.2016
III turnus 27.07-07.08.2016  
cena: 930,00 zł

Kosarzyska
18-27.07.2016
cena: 910,00 zł

Posiedzenie
Komisji Stopni Instruktorskich

25.05.2016, g. 17.00


Polisa ubezpieczeniowa dla członków hufca

PZU SA JPB 12430102


Dane do faktur

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-14-40-251


Komenda Hufca ZHP
ul. Harcerska 4,
62-510 Konin
tel. 63 243 19 20,
kom. 602 757 637
e-mail: konin@zhp.pl
BZ WBK 1/O Konin
84 1090 1199 0000 0000 1900 2831

Biuro KH czynne
od poniedziałku do piątku
9.00-16.00


Facebook


Jubileuszowy Zlot przeszedł do historii...

poniedziałek, 23 maja 2016

Około 400 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów z terenu Hufca ZHP Konin w Jubileuszowym Zlocie Hufca ZHP Konin. Biwak był okazją do świętowania 100. Rocznicy powstania Harcerstwa na Ziemi Konińskiej.

W ciągu trzech dni na uczestników zlotu czekało wiele różnorodnych atrakcji. W piątkowy wieczór harcerze zainaugurowali zlot uroczystym apelem na Placu Wolności w Koninie przed Domem Zemełki. Po apelu uczestnicy i goście udali się do Konińskiej Fary, by wziąć udział we mszy świętej. Sobota obfitowała w bardzo bogaty program. Przed południem zuchów i harcerzy pod opieką swoich instruktorów można było spotkać w całym Koninie, gdyż brali oni udział w grze miejskiej. Gra zakończyła się na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach, gdzie odbyło się ognisko połączone z koncertem Manufaktury Piosenki Harcerskiej WARTAKI z Koła. Niedzielny festy na terenie miasteczka zlotowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zakończył nasze świętowanie.

W czasie sobotniej gry  miejskiej uczestnicy wykonywali różnorodne zadania. Wszystkie gromady i drużyny zrealizowały zadanie, zdobywając wymagane minimum 101 lat. Podsumowanie realizacji zadań przedstawia się następująco:

Na trasie „Starówka”:

 • 10 GZ i 11 GZ – po 188 lat;
 • 44 GZ + 9GZ i 53 GZ – po 143 lata;
 • 21 GZ + PGZ i 1 + 2 GZ oraz 36 DH – po 138 lat;
 • 7 GZ i 29 GZ – po 112 lat.

Na trasie „Nowy i Stary Konin”

 • 11 DH i 29 DH + 43 DH – po 227 lat;
 • 22 DH + PDH – 154 lata;
 •  25 DH + 8 DH; 53 DH + 88 DH; 2 DH; 69 DH – po 128 lat.


Wszystkim gromadom i drużynom gratulujemy znakomitych wyników, dziękujemy za podjęcie wyzwania i zaangażowanie podczas realizacji zadań.

Podczas ogniska i koncertu wręczono statuetki JAKICH MAŁO:

* statuetką pamiątkową KOMENDANT JAKICH MAŁO zostali wyróżnieni wszyscy byli komendanci hufca i chorągwi:   

 • hm. Maria Serafin
 • hm. Jan Maciejewski
 • hm. Andrzej Sękowski
 • hm. Jerzy Jaworski
 • hm. Krzysztof Lamprycht
 • hm. Marianna Śmigielska
 • hm. Bogdan Madajczak
 • hm. Maria Bąk
 • hm. Tomasz Rybarczyk
 • hm. Michał Kałużny

* statuetkami ...JAKICH MAŁO zostali wyróżnieni:

 • pwd. Kamila Oblizajek - harcerski uśmiech...
 • pwd. Michalina Jankowska - mistrz foto...
 • Grażyna Kaliska - Pobierowska Gesslerowa...
 • phm. Ewa Chalasz - harcerski dyrygent...
 • hm. Janina Dembińska - nowoczesny senior...
 • Sabina Augustyniak - obozowa piguła...
 • pwd. Aneta Strużyńska - mistrz animacji...
 • pwd. Magdalena Siwek - pląsaczek...
 • phm. Justyna Hyża - redaktor śpiewników...
 • phm. Marcin Osuch - król parkietu...
 • pwd. Filip Ładowski - #designer... 

Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Konin zorganizowany został z okazji 100. rocznicy powstania Harcerstwa na Ziemi Konińskiej. Dzięki organizacji tego biwaku harcerze pokazali, że cały czas są organizacją działającą aktywnie, skutecznie wychowującą kolejne pokolenia młodych ludzi i promującą właściwe wartości i wzory. Pomimo wielu zmian, które zaszły przez minione sto lat, harcerstwo pozostało jedną z najważniejszych organizacji wychowawczych w naszym kraju.

O zlocie można przeczytać m.in.:

 

Podziękowania za zlot

poniedziałek, 23 maja 2016

Jubileuszowy Zlot Hufca ZHP Konin zorganizowany z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej w dniach 20-22.05.2016 r. zgromadził ponad 480 uczestników i gości. W ocenie odwiedzających zlot gości oraz jego uczestników był on naszym wielkim sukcesem! Składam serdeczne podziękowania całej kadrze zlotu oraz sztabowi zlotu:


hm. Tomaszowi Rybarczykowi
hm. Ewie Chojnowskiej
hm. Alinie Głowackiej
hm. Lidii Huderewicz
hm. Bogdanowi Madajczakowi
phm. Zofii Błaszczyk
phm. Justynie Hyżej
phm. Marcinowi Osuchowi
pwd. Renacie Soboń
pwd. Anecie Strużyńskiej
pwd. Violecie Kubackiej
pwd. Jackowi Cieślakowi
pwd. Filipowi Ładowskiemu
dh. Radosławowi Wołkiewiczowi
dh. Marcie Krzyżanowskiej

Dziękuję drużynom sztabowym: 36 Drużynie Harcerskiej im. Małoletniaków w Koninie, 53 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej "Łowcy przygód" w Koninie 69 Wielopoziomowej Konińskiej  Drużynie Harcerskiej "Przełęcz", które zbudowały miasteczko zlotowe i czuwały nad porządkiem w miejscach zakwaterowania. Dziękuję Namiestnictwu Wędrowniczemu za przygotowanie i obsługę kawiarenki zlotowej.

Dziękuję wszystkim drużynom uczestniczącym w zlocie za dyscyplinę i zaangażowanie!
Szczególne podziękowanie kieruję do naszych sojuszników, sponsorów i przyjaciół!

Dziękuję za czas i pracę, za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
Jest to nasz wspólny, wielki sukces!

Gorąco i po harcersku dziękuję!
Czuwaj!

hm. Michał Kałużny
komendant hufca

 

Wyróżnienia instruktorów podczas zlotu

poniedziałek, 23 maja 2016

Podczas Uroczystego Apelu Hufca 20.05.2016 r. wręczono następujące odznaczenia:

 • doceniając troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz dziękując za pomoc okazaną konińskim harcerzom Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wyróżnił Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Pana Józefa Nowickiego – Prezydenta Miasta Konina,
 • w uznaniu wybitnych zasług polu działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży Prezydent Miasta Konina decyzją z dnia 12 maja 2016 r. wyróżnił Odznaką Honorową „Za zasługi dla  miasta Konina”: hm. Michała Kałużnego, hm. Arletę Lisiak, phm. Zofię Błaszczyk, pwd. Renatę Soboń,
 • doceniając pracę, zaangażowanie oraz niepodważalny dorobek wychowawczy uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 maja 2016 r. nadał tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu Konińskiego”: hm. Ewie Chojnowskiej, hm. Alinie Głowackiej, hm. Tomaszowi Rybarczykowi.
 • Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP doceniając harcerski dorobek wielu pokoleń instruktorów wyróżnił Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce następujące instruktorki: pwd. Violettę Kubacką, pwd. Agnieszkę Kałużną,
 • w uznaniu zasług w zakresie realizacji statutowych celów ZHP Komendant Hufca ZHP Konin nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Hufca ZHP Konin” następującym osobom: pwd. Paulinie Osuch, pwd. Agacie Lisiak, druhowi Radosławowi Wołkiewiczowi.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Jubileuszowy Zlot Hufca nie mogłyby się odbyć, gdyby nie pomoc naszych sojuszników i przyjaciół. Dziękujemy za okazane wsparcie:

 • Panu Józefowi Nowickiemu - Prezydentowi Miasta Konina,
 • Pani Katarzynie Rzymkowskiej - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie 
 • Panu Lechowi Stefaniakowi - Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Koninie
 • księdzu prałatowi Tomaszowi Michalskiemu - Proboszczowi Parafii pw. Św. Bartłomieja w Koninie.

Dziękujemy naszym sponsorom i wszystkim, którzy wspomagają nasze harcerskie działanie.

 

Jubileusz 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej

poniedziałek, 16 maja 2016

HUFIEC KONIN Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów

serdecznie zaprasza

na uroczyste obchody JUBILEUSZU 100-LECIA HARCERSTWA NA ZIEMI KONIŃSKIEJ.

JUBILEUSZOWY ZLOT HUFCA ZHP KONIN

20 maja 2016 r. (piątek)
godz. 19.30 - Uroczysty Apel Hufca z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej
(Plac Wolności w Koninie)
godz. 20.30 - Harcerska Msza Święta (Kościół pwd. Św. Bartłomieja w Koninie)

21 maja 2016 r. (sobota)
godz. 18.00 - Harcerskie Ognisko z koncertem Manufaktury Piosenki Harcerskiej
WARTAKI z Koła (Muzeum Okręgowe w Koninie)

22 maja 2016 r. (niedziela)
godz. 10.00-12.00 - Jarmark Drużyn i Gromad (boisko SOSW w Koninie)

Czuwaj!

hm. Michał Kałużny
Komendant Hufca ZHP Konin

 

JUBILEUSZOWY ZLOT 100-LECIA HARCERSTWA NA ZIEMI KONIŃSKIEJ

środa, 13 kwietnia 2016


Komenda Hufca ZAPRASZA wszystkie jednostki na Jubileuszowy Zlot Hufca z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej, który odbędzie się w Koninie w dn. 20-22.05.2016r. Przypominam o realizacji zadań 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Konińskiej! Jednocześnie zachęcam jednostki do zgłaszania kandydatur do nagrodzenia Statuetką JAKICH MAŁO (regulamin w załączeniu).

hm. Michał Kałużny - komendant hufca

 

Certyfikat Jednostki 2016

środa, 13 kwietnia 2016

Na podstawie Uchwały KH nr 33/XVIII ogłaszam wykaz jednostek, które opłaciły z góry składki za rok 2016 i otrzymują Certyfikat Jednostki 2016:

 • 3 Gromada Zuchowa  „Leśne ludki” w Słupcy – drużynowa phm. Iwona Siupa
 • 4 Gromada Zuchowa „Bajkowe ludki” w Wilczynie – drużynowa phm. Teresa Depińska-Kapela
 • 5 Gromada Zuchowa „Magiczne skrzaty” w Wilczynie – drużynowa dh. Małgorzata Szydłowska
 • 7 Gromada Zuchowa "Odważne Gumisie" w Golinie- drużynowa pwd. Iwona Kasprzak
 • 8 Gromada Zuchowa "Słoneczne orzełki" w Anielewie – drużynowa pwd. Magdalena Lisowska
 • 9 Gromada Zuchowa „ Bractwo Szpaka Mateusza” w Koninie- drużynowa pwd. Magdalena Siwek
 • 10 Środowiskowa Gromada Zuchowa  „Mieszkańcy Stumilowego Lasu” w Koninie -  drużynowa pwd. Agata Lisiak
 • 11 Gromada Zuchowa  „Wesołe ufoludki” w Starym Mieście – drużynowa pwd. Agnieszka Kałużna
 • 29 Gromada Zuchowa „Zwierzaki z leśnej paki” w Koninie – drużynowa dh. Martyna Janiak
 • 44 Gromada Zuchowa „Błękitna Bajkolandia” w Żychlinie – drużynowa phm. Zofia Błaszczyk
 • 4 Drużyna Starszoharcerska „Wędrowcy” w Wilczynie – drużynowa dh. Magdalena Glanc
 • 5 Drużyna Harcerska „Tropiciele” w Wilczynie – drużynowa dh. Krzysztofa Piaskowska
 • 8 Drużyna Harcerska "Orły" w Anielewie – drużynowa pwd. Katarzyna Walkowska
 • 11 Konińska Drużyna Harcerska „Czarne kruki” w Koninie – drużynowa dh. Agnieszka Woźniak
 • 14 Drużyna Harcerska „Opoka” w Grodźcu- drużyna dh. Natalia Czarnecka
 • 22 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Sad” im. J. Bytnara w Brzeźnie – phm. Justyna Hyża
 • 25 Drużyna Harcerska „Włóczykije” w Krzymowie- drużynowa pwd. Kamila Oblizajek
 • 43 Środowiskowa Drużyna Harcerska im. Powstańców Styczniowych w Żychlinie – drużynowa dh. Julia Wlazły
 • 53 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Łowcy przygód” w Koninie- drużynowy dh Radosław Wołkiewicz
 • 69 Konińska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Przełęcz” im. J. Bytnara w Koninie – drużynowy pwd. Filip Ładowski
 • Harcerski Krąg Seniorów „ Warta” w Koninie – komendant pwd. Jerzy Brzeziński
 • Harcerski Krąg Seniorów w Słupcy – komendant hm. Władysław Szymański

Gratuluję i serdecznie dziękuję wymienionym wyżej drużynowym i komendantom!

Zgodnie z ww. uchwałą Certyfikat uprawnia gromadę, drużynę lub krąg do:
- otrzymania 20% zniżki na imprezy ogólno hufcowe (zlot, złaz,  biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej, rajd wiosenny),
- niepotrącenia przez Komendę Hufca 5% tytułem kosztów obsługi kampanii 1% podatku.

hm. Ewa Chojnowska – skarbnik hufca

 

IX Harcerski Biwak Rekreacyjny FLORIAN

wtorek, 29 marca 2016

Druhny i druhowie!

    Serdecznie zapraszam Was do udziału w IX Harcerskim Biwaku Rekreacyjnym „Florian” 2016. To wspaniała tradycja sportowa naszego hufca, która przed laty cieszyła się niezwykłą popularnością. Z „Florianem” powracamy po prawie sześciu latach przerwy (ostatnia edycja w grudniu 2010 roku). Jak co roku liczymy na pełną emocji i sportowych wrażeń rywalizację. Od zbliżającej się edycji rozgrywki, poza halą sportową, odbywać się będą także na Orliku. W trakcie biwaku odwiedzą nas także znane osobistości konińskiego sportu i specjaliści od zbilansowanego żywienia i zdrowego stylu życia. Nie zabraknie zajęć na ściance wspinaczkowej. Wspólnymi siłami przywróćmy „Florianowi” dawny sportowy blask!
W razie pytań kontaktujcie się ze mną telefonicznie (781 613 255), facebookowo bądź mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )!
Na facebooku utworzyliśmy stronę wydarzenia – IX Harcerski Biwak Rekreacyjny Florian. Tam także możecie potwierdzić swój udział, wpisywać swoje pomysły, sugestie i uwagi dotyczące biwaku.
Więcej szczegółów tutaj...

phm. Mateusz Krzesiński
                  komendant VII Szczepu Harcerskiego „Spójnia” w Koninie

 

Zbiórki drużynowych

czwartek, 03 marca 2016


Zapraszam drużynowych do wzięcia udziału w zbiórkach w dniu 01.04.2016:
- godz. 16.30 - dla drużynowych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i Nieprzetartego Szlaku,
- godz. 18.30 - dla drużynowych gromad zuchowych i drużyn wędrowniczych
Zbiórki odbędą się w siedzibie Komendy Hufca w Koninie przy ul. Harcerskiej 4.

hm. Michał Kałużny - komendant hufca 

 

Ogólnopolska Konferencja Instruktorska

czwartek, 03 marca 2016


Zapraszamy instruktorów oraz wędrowników pełniących funkcje instruktorskie do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorskiej BYĆ WYCHOWAWCĄ...
Konferencja odbędzie się w sobotę 23.04.2016 r.
Szczegóły w załączniku.

 

XXI Kurs Drużynowych

wtorek, 09 lutego 2016

Serdecznie zapraszamy na XXI Kurs Przewodnikowski wraz z Kursem Drużynowych Zuchowych i Harcerskich.

1. Termin: 17.07-27.07 2016 r.

2. Miejsce: Letnia Baza Hufca ZHP Konin, ul. Graniczna 10, 72-346 Pobierowo

3. Cena: koszt  kursu 930 zł, w tym:
- 465 zł - odpłatność uczestnika,
- 465 zł - dofinansowanie komendy hufca.

4. Kontakt: Komenda Hufca ZHP (063) 243 19 20, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przewodnicząca HZKK: hm. Alina Głowacka - 692-798-015, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2016 roku na załączonej karcie kwalifikacyjnej.

6. Warunki rekrutacji:
• wiek - co najmniej 16 lat (rocznikowo),
• zobowiązanie się do prowadzenia, przejęcia lub założenia gromady lub drużyny,
• rekomendacja bezpośredniego przełożonego (np. drużynowego, szczepowego lub namiestnika, ewentualnie komendanta hufca).

hm. Alina Głowacka - przewodnicząca HZKK

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 46