Informujemy, że Komenda Hufca ZHP Konin pozytywnie oceniając oddziaływanie Funduszu Instruktorskiego w roku 2012, na posiedzeniu w dniu 28.01.2013 r. uchwałą nr 12/XIX przedłużyła funkcjonowanie Funduszu Instruktorskiego Hufca ZHP Konin. Celem funduszu jest wspieranie kadry w rozwoju instruktorskim poprzez dofinansowywanie udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach i innych formach kształcenia. Jednorazowa kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200,00 zł. Wnioski na ustalonym druku można składać w sposób ciągły. Szczegółowe zasady funduszu określa uchwała. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy wsparcia dla kadry!