Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,że zabrakło w naszych harcerskich szeregach Druha
 
hm. Jerzego Marciniaka
 
instruktora ZHP od ponad 50 lat, wieloletniego drużynowego i komendanta szczepu przy Zespole Szkół im. M. Kopernika, wielokrotnego uczestnika Operacji FROMBORK 1001, Honorowego Obywatela Miasta Fromborka, emerytowanego wizytatora Kuratorium Oświaty w Koninie, wychowawcy wielu harcerskich pokoleń, przyjaciela harcerstwa.
 
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!
 
Pogrążonej w smutku rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
 
Informuję, że uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 03.02.2017 r. o godz. 11.00 mszą świętą w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie. Po mszy św. nastąpi złożenie ciała w grobie na Cmentarzu Komunalnym w Koninie.
 
Żegnam Druha smutnym CZUWAJ!

hm. Michał Kałużny
Komendant Hufca ZHP Konin